Programförklaring
 

Stärkande möjligheter
I Norabygden finns idag ett femtiotal företag. Vi tror det finns goda möjligheter att dessa företag och dess företagare kan stärka varandra och därmed skapa en positiv utveckling i den bygd där vi lever.

En enkel idé
Genom att träffas och lära känna varandra ökar möjligheterna till samverkan och till utvidgade lokala affärsmöjligheter. När vi lärt känna varandra och hittat några gemensamma nämnare kan vi också påverka hur det lokala näringslivsklimatet utvecklas. Sist men inte minst får vi företagare ett forum där vi kan byta erfarenheter av att vara företagare. Många småföretagare har liknande problem och lösningar oberoende av bransch.

Vad vinner vi
Du som medlem skall tydligt känna att föreningen är något bra för dig och ditt företag. Vi vet att föreningslivet ibland kostar mer än det smakar. Vårt recept för framgång är att ha en minimal organisation som driver ett fåtal av de frågor där det finns en efterfrågan. Föreningen skall alltid ge mer tillbaka än den enskilde företagaren satsar i tid och pengar. Men som alltid måste man våga satsa för att vinna.

Steg för steg
Vi tror på att skynda långsamt. Att bara skapa förutsättningar att lära känna varandra är ett första viktigt och ständigt aktuellt mål. Vi tror att vi utöver att träffas kan driva 1-3 frågor per år. Det kan vara utbildningsfrågor, finansieringsfrågor eller någon form av påtryckningsaktivitet för att förbättra företagarklimatet i bygden.

Träffar
En gång på hösten (höstträffen) och en gång på våren (vårträffen) räknar vi med att träffas. Det kommer att ramas in med någon form av aktivitet som till exempel en intressant föreläsare och en god bit mat. Allt sker till självkostnadspris och skall vara enkelt och trevligt. Träffarna är den naturliga platsen för att diskutera behov och önskemål som sedan föreningen kan förverkliga.

Utbildningsaktiviteter
Det finns alltid behov och lust att förkovra sig. En förening kan skapa utbildningar, diskussionsforum och seminarier billigt och lokalt. Utbildningen kommer till oss istället för att vi reser bort. Vi tror på en aktivitet per år.

Påtryckningsaktiviteter
Hittar vi viktiga utvecklingsfrågor som berör många företagare så är det klart att föreningen kan och skall vara en stark röst. Det kan gälla bredband, upprustning av vägar, olika typer av finansieringar, etc.

En elektronisk mötesplats
Vi tror på att använda Internet för kontakt och sammanhållning mellan olika aktiviteter. Därför vill vi skapa en elektronisk mötesplats där Norabygdens företagare möts för att utbyta information och diskutera viktiga frågor. Mötesplatsen lever och blir vad vi gör den till och är bara för oss.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften skall ge oss ett tillräckligt stort utrymme för en smidig och enkelt drift utan att avskräcka de minsta företagen.

Styrelsen
En styrelse på fem personer som sitter två år i taget och träffas ca fyra gånger per år. Styrelsemötena skall vara korta och effektiva. Detta kan upprätthållas genom att föreningen fokuserar på få frågor i taget.

---o---